ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας χωρίς άγχος!

ΙχνηNet: Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Για κάθε υπηρεσία που ενεργοποιείτε μέσω της συνεργασίας μας, παρέχουμε εγγύηση επιστροφής των χρημάτων σας.
Η επιστροφή χρημάτων γίνεται στην περίπτωση που από υπαιτιότητα δική μας, η υπηρεσία αυτή, δεν είναι αυτή που είχε συμφωνηθεί στην αρχή. Η εγγύηση ισχύει για 10 ημέρες από την έναρξη της συνεργασίας, δηλαδή από την ημέρα που πραγματοποιείτε η υπηρεσία, ενώ σας επιστρέφεται το 100% του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτή την υπηρεσία και όχι μόνο ένα μέρος.

Σημείωση 1:
Η εγγύηση ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει σε αυτή την υπηρεσία επιστρέφεται. Σε άλλη υπηρεσία που δεν αφορά αυτό το ποσό ΔΕΝ επιστρέφεται. Δηλαδή, πρόσθετα έξοδα όπως προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες δεν επιστρέφεται και παρακρατείται.

Σημείωση 2:
Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που πραγματοποιείτε η υπηρεσία. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, δηλαδή από την 11η ημέρα από την έναρξη της υπηρεσίας, η εγγύηση δεν ισχύει και η επιστροφή ποσού δεν εφαρμόζεται.