ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ

100€


Οι τιμές και υπηρεσίες διαμορφώνονται
με βάση τις τρέχουσες εκδόσεις
λογισμικών Android - iOS
Η προσφορά περιλαμβάνει διάρκεια παρακολούθησης 24ώρες
Ρωτήστε μας γι' αυτές τις λεπτομέρειες.

Για να παρακολουθήσετε το κινητό τηλέφωνο που θέλετε με επιτυχία 100%, θα πρέπει να έχετε άμεση "φυσική πρόσβαση" σε αυτό.
Δηλαδή, το κινητό να βρίσκεται στα χέρια σας για 3-7 λεπτά και με οδηγίες προετοιμασίας που θα σας έχουμε δώσει μέσα από το "Μενού" του, η εγκατάσταση του προγράμματος να γίνει από εμάς, εξ αποστάσεως.
Όπου κι αν βρίσκεστε και όποια ώρα μπορείτε.
Απόλυτη μέθοδος. 100% επιτυχία.ΟΔΗΓΙΕΣ
Θα πρέπει να γνωρίζετε υποχρεωτικά το ΙΜΕΙ της συσκευής αυτής που θέλετε να παρακολουθήσετε
και τον αριθμό έκδοσης λογισμικού android-iOS.

ΙΜΕΙ
• Βρείτε το ΙΜΕΙ, πληκτρολογήστε "σαν κλήση" στο κινητό τηλέφωνο που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το *#06# και θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη αυτός ο αριθμός ΙΜΕΙ. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό.
• Στην περίπτωση τηλεφώνου με δύο κάρτες SIM, θα βρείτε αντίστοιχα και δύο αριθμούς IMEI (IMEI 1, IMEI 2) από τους οποίους θα πρέπει να κρατήσετε τον πρώτο αριθμό IMEI 1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
• Αν δεν γνωρίζετε σχετικά με αυτό και πως θα βρείτε αυτόν τον αριθμό της έκδοσης λογισμικού του κινητού android - iOS, περισσότερες διευκρινήσεις θα σας δώσει σε κατ' ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, προσωπικός συνεργάτης.


Συμπληρώστε προσεχτικά τα παρακάτω "πεδία" και θα λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και επικοινωνία, στο email σας.

Όροι Χρήσης

Η ηλεκτρονική μας επικοινωνία φιλτράρετε και προστατεύεται από την απρόσκοπτη, επαναληπτική χρήση.
Πατήστε 1 φορά Αποστολή και αναμείνατε την επιβεβαίωση.
Σε υπέρογκο αριθμό απρόσκοπτης επαναληπτικής χρήσης της Αποστολής, το email θεωρείται ανεπιθύμητο (spam).