ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Προσοχή στις απομιμήσεις, στις παραπλανητικές πληροφορίες και αναφορές τρίτων που μπορεί να διαφημίζονται, προβάλονται ή να σχετίζονται με την ΙχνηNet.
Ουδεμία σχέση έχουν με την εταιρία και τις υπηρεσίες μας.

Παρατηρήθηκε πρόσφατα να κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά απομιμήσεις των υπηρεσιών της ΙχνηNet από διαφημιζόμενους "πωλητές" και "ειδικούς".

"H ΙχνηNet εφιστά την προσοχή των καταναλωτών και επισημαίνει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν, δεδομένου ότι οι απομιμήσεις αυτές, έχουν μεγάλες ομοιότητες στην περιγραφή και πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Σε αρκετές δε περιπτώσεις πρόκειται για απομιμήσεις οι οποίες δεν μπορούν να τεθούν καν σε λειτουργία ή δεν υπάρχουν.

Η διάθεση των υπηρεσιών της ΙχνηNet στην Ελλάδα και την Κύπρο γίνεται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των υπηρεσιών ιχνη.net και μόνο μέσα από τις αναρτημένες φόρμες στις αντίστοιχες κατηγορίες των υπηρεσιών αυτών. Η ΙχνηNet δεν έχει μεταπωλητές, δεν έχει εξωτερικούς συνεργάτες.

H ΙχνηNet προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να απευθύνεται για πληροφορίες και επικοινωνία μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα της, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η γνησιότητα των υπηρεσιών της, αφετέρου να απολαμβάνουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφάλειας - υποστήριξης, που είναι σε θέση να παρέχει μέσω του εξειδικευμένου τεχνικού τμήματος και πιστοποιημένου από την ΙχνηNet, "προσωπικού συνεργάτη".


ΙχνηNet: Προσοχή στις απομιμήσεις